top of page

Welkom!

kerk 1-2_edited_edited.jpg

Baie welkom by die NG Gemeente Agter-Paarl. 

 

Ons is 'n insluitende geloofsgemeenskap in die pragtige omgewing van Windmeul in die Paarl.

Ons deure is oop vir enige iemand. Jy is welkom om ons reisgesprekke in die kerkgebou by te woon op Sondae om 9:30.

 

Ons  is op ’n voortdurende ontdekkingsreis na ‘n beter verstaan van God en mens, Liefde en lewe, Ewigheid en tyd en ons wil op hierdie reis God se vreugde meer maak.  

People In Church

OOR ONS

Alhoewel ons deel is van die NG Kerk Familie is ons soos elke ander gemeente binne hierdie verband ‘n eienaardige gesin met ons eie gevestigde gewoontes.

Helping Hands

BEDIENINGE

Ons verkies dat bedieninge nie struktureel van van bo af geïnisieer word nie, maar dat dit gebore word in en uit die harte van lidmate.

kerkgebou 03.jpg

SONDAG EREDIENSTE

Ons eredienste is reisgesprekke. Die liturg se preek is op die meeste ‘n opregte getuienis oor wat hy/sy in die week uit die teks gehoor het.

KALENDER

Sondag
12 Nov '23

Sondag
19 Nov '23

Sondag
26 Nov'23

9:30 Reisgesprek - Fouche de Wet

Bevestiging van gemeenteleiers

9:30 Kerssangdiens

 

9:30 Reisgesprek - Marina de Wet

 

bottom of page