top of page
DANKBAARHEID

Ons glo dat hoe ons oor geld praat en hoe ons fondse verkry iets sê van hoe ons oor God dink. Ons wil nie die idee skep dat ons kinders van ‘n Bedelaarvader is nie. 

Ons gaan nie op kermisse, basaars en insamelings staatmaak om tekorte aan te vul nie. Ons gaan ook nie kollekteer van huis/lidmaat tot huis/lidmaat nie. Ons hou nie boek van wie gee wat nie, want ons leef nie vanuit ‘n skuldbeginsel nie.

 

Ons verwag niks en ontvang net dankbaar wat ons kry uit die gesonde harte en deur die goeie gesindhede van lede van die gemeente.

Jy mag na afloop van elke reisgesprek (diens) 'n bydrae plaas in die houers by die deure, sou jy wou. 

 

Jy mag ook direk in ons bankrekening of deur Payfast 'n betaling maak:

 

NG Kerk Agter-Paarl

ABSA (334210)

Tjekrekening 400580014

bottom of page